HIS 7870 IceQ 2GB

Output Port – HDMI 1 พอร์ต – Mini-DisplayPort 2 พอร์ต – DVI-I 1 พอร์ต


SAPPHIRE HD 7870 OC 2GB

Output Port – HDMI 1 พอร์ต – DisplayPort 1 พอร์ต – DVI-D 1 พอร์ต – DVI-I 1 พอร์ตVGA Card


VGA Search


Sponsor

เช็คราคาการ์ดจอ รวมราคาการ์ดจอ VGA CARD การ์ดจอใหม่ การ์ดจอ Steelseries ÃÒ¤Ò¡ÒÃì´¨Í ¡ÒÃì´¨ÍãËÁè
เช็คราคาการ์ดจอ รวมราคาการ์ดจอ การ์ดจอใหม่ Driver VGA Card


VGA Card

New Product

Contact Us

Design by WebDzignTeam.